För brukarens skull
Abilia AB i Sollentuna har en gedigen kompetens och utvecklingspotential när det gäller hjälpmedel för funktionshindrade. Företaget utvecklar och producerar själva det mesta av vad de säljer med hjälp av sina skickliga mjukvaruutvecklare och en av deras största partners är Microsoft, eftersom det är ett område som intresserar Bill Gates.
– Vi kan verksamheten, det är vårt framgångsrecept. De flesta i vår personalstyrka kommer från miljön i vilken vi arbetar för att utveckla, förbättra och förenkla vardagen för våra brukare och kunder, berättar Erland Pontusson.
Erland har varit företagets vd i bara några månader, men hans erfarenhet från branschen är stor. Av företagets omsättning går 10 procent varje år till utveckling av nya produkter.
– All utveckling sker i samarbete med brukare, kunder och andra intressenter. Det är ju för dem vi arbetar, för att förenkla deras vardag, säger Erland.

Abilia verkar inom tre områden: Omgivningskontroll, kommunikation och kognitiva hjälpmedel. Kontroll innebär främst olika slags fjärrkontroller för att styra apparatur, som att öppna och stänga dörrar, sätta på och stänga av spisar med mera. Kommunikation är ett stort område med allt från enkla lösningar till extremt avancerade, som till exempel ögonstyrsystem och omvandling av tal till text. Slutligen verkar de också inom området kognitiva hjälpmedel, som tillverkar kalendrar och program för struktur av brukarnas vardag.
– Vår styrka är att vi förstår brukarens vardag, säger Erland.

Abilia bildades utsprungligen genom en fusion mellan ett svensk och ett norskt bolag. I Norden är Abilia redan stora och nu väntar en internationell satsning. Kunderna är främst landsting, kommuner och hjälpmedelscentraler, men även arbetsförmedlingar som behöver anpassa arbetsplatser för människor som ska ut i arbetslivet igen efter sjukdom.
– Det finns också en stor marknad med seniorboenden som behöver anpassas efter sin kundgrupps behov och våra produkter efterfrågas dessutom internationellt, avslutar Erland.

Abilia AB

Bransch:
Hjälpmedel

Telefon: 08-594 694 11


Email:
erland.pontusson@abilia.se

Hemsida:
www.abilia.se

Adress:
Abilia AB
Kung Hans väg 3
19122 Sollentuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN